Η Wardi Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 3rd party logistics (3PL) σε εξειδικευμένους τομείς εμπορικής και παραγωγικής δραστηριότητας, όπως:

 

Η αποστολή της εταιρείας είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, για τα προϊόντα των αποθετών της.

Προς τούτο είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων όσον αφορά στους παρακάτω τομείς:

  • Εξειδικευμένες κτιριακές εγκαταστάσεις, υποδομές και μηχανογραφικά συστήματα
  • Ειδίκευση και εμπειρία των στελεχών και συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού
  • Πλήρης εφαρμογή όλων των κανονισμών που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και των Κανόνων Ορθής Πρακτικής που διέπουν το είδος και η φύση των προϊόντων
 

Οδός Αρτέμιδος, Θέση Μεγάλο Πάτημα, 19600 Μαγούλα Αττικής, ΦΑΕ Αθηνών, Αττική Eλλάδα  T: +30 210 6664019  T: +30 210 5553100  F: +30 210 6032592
Copyright © 2010 Wardi A.E. All rights reserved