Η εταιρία μας

Με πολυετή παρουσία στον χώρο των 3rd Party Logistics, η Wardi Α.Ε., δραστηριοποιείται με συνέπεια στον τομέα της αποθήκευσης και διανομής εξειδικευμένων εμπορευμάτων. Τόσο η πείρα, όσο και το συνεχές εξελισσόμενο εταιρικό όραμα της εταιρίας μας, εγγυάται την παροχή άρτια ολοκληρωμένων υπηρεσιών, με γνώμονα την ειδική μεταχείριση των προϊόντων που βρίσκονται κάτω από την εποπτεία της.

 
Ιστορικό PDF Εκτύπωση E-mail

Η Wardi Α.Ε. ιδρύθηκε το 2000 με στόχο να καλύψει το κενό που υπήρχε στην ελληνική αγορά, στον τομέα της αποθήκευσης και διανομής προϊόντων που απαιτούν ειδικό χειρισμό.

Με την πάροδο των χρόνων και την εξέλιξη της εταιρίας, η Wardi Α.Ε. πραγματοποίησε αρκετές αλλαγές που οδήγησαν την εταιρία σε αναβάθμιση του επιπέδου του προσωπικού, των υπηρεσιών, των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού.

2000
 • Ιδρυση της Wardi Α.Ε. Εγκατάσταση σε αποθήκη στην Ανθούσα Αττικής
2006
 • Μεταφορά της αποθήκης και των κεντρικών γραφείων στην Παιανία
 • Εναρξη νέου υποκαταστήματος στις εγκαταστάσεις της Μαγούλας, όπου μεταφέρθηκαν τα χημικά προϊόντα
 • Εναρξη νέου υποκαταστήματος στις εγκαταστάσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο Θριάσιο πεδίο όπου μεταφέρθηκαν οι πλαστικές ύλες και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός
2007
 • Συμμετοχή στη μετοχική σύνθεση της Wardi A.E. του ομίλου Premier-Shukuroglou
2008
 • Πλήρης εξαγορά της εταιρίας από τον όμιλο Premier-Shukuroglou
 • Αναδιάρθρωση της εταιρίας με αλλαγή της Γενικής Διεύθυνσης και στελέχωση των τμημάτων με έμπειρο διοικητικό προσωπικό
 • Εγκατάσταση νέου μηχανογραφικού συστήματος ERP (JDEdwards της Oracle)
2009
 • Εναρξη λειτουργίας νέας πιστοποιημένης αποθήκης χημικών στον Ασπρόπυργο με παράλληλη διακοπή των υποκαταστημάτων Μαγούλας και Θριασίου Πεδίου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ραφιών υψηλών προδιαγραφών και σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Εγκατάσταση νέου συστήματος Warehouse Management System (Logistics Vision της Mantis)
2011
 • Έναρξη λειτουργίας νέας έδρας της εταιρείας σε νέες αποθήκες φαρμάκου-τροφίμου στη Μαγούλα με παράλληλη διακοπή λειτουργίας της αποθήκης Παιανίας.
 • Εγκατάσταση και εφαρμογή συνδυασμένου συστήματος ποιότητας (ISO 9001:2008), ασφάλειας (OHSAS 18001:2007) για τις αποθήκες Μαγούλας & Ασπροπύργου και για όλες τις δραστηριότητες 3PL της εταιρείας.
 • Πιστοποίηση του συνδυασμένου συστήματος ποιότητας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης TÜV NORD
2012
 • Εφαρμογή και εγκατάσταση συστήματος in vitro diagnostics 1348/2004.
2013
 • Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού και επέκταση των ψυκτικών χώρων στην αποθήκη Μαγούλας.
 • Εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος προστασίας του περιβάλλοντος (ISO 14001:2004+COR.2009) για τις αποθήκες Μαγούλας & Ασπροπύργου και για όλες τις δραστηριότητες 3PL της εταιρείας.
 • Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2004+COR.2009) από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης TÜV NORD.
 

Οδός Αρτέμιδος, Θέση Μεγάλο Πάτημα, 19600 Μαγούλα Αττικής, ΦΑΕ Αθηνών, Αττική Eλλάδα  T: +30 210 6664019  T: +30 210 5553100  F: +30 210 6032592
Copyright © 2010 Wardi A.E. All rights reserved