Η εταιρία μας

Με πολυετή παρουσία στον χώρο των 3rd Party Logistics, η Wardi Α.Ε., δραστηριοποιείται με συνέπεια στον τομέα της αποθήκευσης και διανομής εξειδικευμένων εμπορευμάτων. Τόσο η πείρα, όσο και το συνεχές εξελισσόμενο εταιρικό όραμα της εταιρίας μας, εγγυάται την παροχή άρτια ολοκληρωμένων υπηρεσιών, με γνώμονα την ειδική μεταχείριση των προϊόντων που βρίσκονται κάτω από την εποπτεία της.

 
Προσωπικό PDF Εκτύπωση E-mail
Γενική Διεύθυνση

Γενικός Διευθυντής της εταιρίας έχει αναλάβει από το 2008 ο Τρύφων Μανιός, στέλεχος με μεταπτυχιακές σπουδές, που διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη λειτουργία ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών και πολύχρονη παρουσία στο χώρο των Logistics.

Οργανωτική Δομή Wardi Α.Ε.

Στελέχη Διοίκησης

Τα τμήματα της Wardi Α.Ε. έχουν στελεχωθεί με έμπειρο και υπεύθυνο προσωπικό, το οποίο προϊσταται και συντονίζει τις καθημερινές λειτουργίες, όπως:

  • Πωλήσεις και Εξυπηρέτηση Πελατών
  • Οικονομικές Υπηρεσίες/Λογιστήριο/Ανθρώπινο Δυναμικό
  • Μηχανογράφηση
  • Διασφάλιση Ποιότητας/Επιστημονική κάλυψη φαρμακαποθήκης
Εξυπηρέτηση Πελατών

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών έχει στελεχωθεί από έμπειρο προσωπικό, με στόχο τη διατήρηση του άψογου customer service και με άμεση ανταπόκριση στις διάφορες ανάγκες του κάθε αποθέτη. Αυτό το χαρακτηριστικό αποτελεί το βασικό λόγο της πιστότητας των αποθετών προς τη Wardi A.E.

Προσωπικό αποθηκών και διανομών

Το προσωπικό που υποστηρίζει τις καθημερινές λειτουργίες των αποθηκών και των διανομών έχει πολυετή εμπειρία στα προϊόντα που απαιτούν ειδική διαχείριση, συνεχή εκπαίδευση στον κλάδο που απασχολείται και όλα τα τυπικά προσόντα ανάλογα με τη θέση:

  • Προϊστάμενοι
  • Χειριστές Περονοφόρων
  • Εργατικό προσωπικό
  • Οδηγοί/Διανομείς
 

Οδός Αρτέμιδος, Θέση Μεγάλο Πάτημα, 19600 Μαγούλα Αττικής, ΦΑΕ Αθηνών, Αττική Eλλάδα  T: +30 210 6664019  T: +30 210 5553100  F: +30 210 6032592
Copyright © 2010 Wardi A.E. All rights reserved