Η εταιρία μας

Με πολυετή παρουσία στον χώρο των 3rd Party Logistics, η Wardi Α.Ε., δραστηριοποιείται με συνέπεια στον τομέα της αποθήκευσης και διανομής εξειδικευμένων εμπορευμάτων. Τόσο η πείρα, όσο και το συνεχές εξελισσόμενο εταιρικό όραμα της εταιρίας μας, εγγυάται την παροχή άρτια ολοκληρωμένων υπηρεσιών, με γνώμονα την ειδική μεταχείριση των προϊόντων που βρίσκονται κάτω από την εποπτεία της.

 
Διοίκηση-Μέτοχοι PDF Εκτύπωση E-mail
Μέτοχοι

Ο όμιλος Premier-Σουκιούρογλου κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Wardi Α.Ε. Δραστηριοποιείται από το 1966 στον τομέα των χημικών προϊόντων στην Κύπρο. Είναι η πρωτοπόρα εταιρεία στην Κύπρο στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και στα λιπάσματα, κτηνιατρικά, βιομηχανικά χημικά. Διαθέτει σύγχρονη, ιδιόκτητη μονάδα τυποποίησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Κύπρο, με πιστοποίηση ISO 9000:2000 από το 1996 και έχει σημαντική εμπορική δραστηριότητα στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Αραβικού Κόλπου.

Ο όμιλος  Premier-Σουκιούρογλου έχει παρουσία στην Ελλάδα από το 2000, με την επίσης θυγατρική Premier Σουκιούρογλου Ελλάς Α.Ε. Η πείρα στον τομέα των χημικών ώθησε τη διοίκηση στην επέκταση των δραστηριοτήτων και στο συναφή τομέα της παροχής υπηρεσιών logistics στην Ελλάδα, έχοντας εντοπίσει τη σχετική αυξανόμενη ζήτηση στην Ελλάδα.

Διοικητικό Συμβούλιο
  • Έρικ Σουκιούρογλου : Πρόεδρος (και Διευθύνων Σύμβουλος)
  • Ιωάννης Σουκιούρογλου: Αντιπρόεδρος
  • Χαράλαμπος Τζωρτζάκης : Μέλος
  • Κώστας Σολδάτος : Μέλος
  • Τρύφων Μανιός : Μέλος
Γενικός Διευθυντής : Τρύφων Μανιός
 

Οδός Αρτέμιδος, Θέση Μεγάλο Πάτημα, 19600 Μαγούλα Αττικής, ΦΑΕ Αθηνών, Αττική Eλλάδα  T: +30 210 6664019  T: +30 210 5553100  F: +30 210 6032592
Copyright © 2010 Wardi A.E. All rights reserved