Οι συνεργάτες μας Εκτύπωση

Η Wardi Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 3PL με εξειδίκευση στους τομείς των φαρμακευτικών προϊόντων (αποθήκη Μαγούλας) και των χημικών και επικίνδυνων εμπορευμάτων (αποθήκη Ασπροπύργου). Η διαχείριση αυτών των αποθηκευτικών χώρων με ειδικές προδιαγραφές, σε συνδυασμό με το καταρτισμένο προσωπικό, παρέχουν άμεση και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στους αποθέτες.

Η Wardi Α.Ε. έχει δημιουργήσει μακροχρόνιες συνεργασίες με εταιρείες-αποθέτες, πάνω στη βάση ανανεώσιμων συμβολαίων μέσης ή και μεγάλης διάρκειας (contract logistics).

Οι αποθέτες του κλάδου των φαρμακευτικών προϊόντων αποτελούνται από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά και σημαντικές ελληνικές εταιρείες, οι οποίες πρωταγωνιστούν στον τομέα των γενόσημων φαρμάκων, τα οποία συχνά και παράγουν στην Ελλάδα. Ειδικά για τα κτηνιατρικά φάρμακα η Wardi Α.Ε. αποθηκεύει και διακινεί ποσοστό μεγαλύτερο του 35% της ελληνικής αγοράς.

Στον τομέα των χημικών και επικίνδυνων εμπορευμάτων, η μακρόχρονη εμπειρία της Wardi Α.Ε. την κατατάσσει ως τον ηγέτη στην αποθήκευση, διαχείριση και διανομή των προϊόντων αυτών, για λογαριασμό τρίτων. Οι εταιρείες-αποθέτες των χημικών είναι επίσης μεγάλες πολυεθνικές με ισχυρό όνομα στην παγκόσμια αγορά, αλλά και οι ελληνικές εταιρείες που εμπιστεύονται τη Wardi Α.Ε. είναι ιδιαίτερα γνωστές στην ελληνική βιομηχανία και τον εμπορικό κόσμο.