Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Εκτύπωση
  1. Συσκευασία/ανασυσκευασία
  2. Αναφορές/reports/KPIs
  3. Ιχνηλασιμότητα (Traceability)
  4. Διαχείριση επιστροφών
  5. Διαχείριση κενών
  6. Διαχείριση αντικαταβολών
  7. Εττικετοποιήση