Προδιαγραφές Ασφαλείας Αποθήκης Εκτύπωση
Γενικές πληροφορίες

Οι αποθήκες Ασπροπύργου είναι νεόδμητες, έχουν κατασκευαστεί με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας σε σημείο της Βιομηχανικής Περιοχής όπου η χρήση γης επιτρέπει την αποθήκευση επικινδύνων ουσιών.

Το περίβλημα των αποθηκών μέχρι το ύψος των  2,20 μ. αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο δρα ως φυσική δεξαμενή συγκράτησης υγρών αποβλήτων σε περίπτωση μεγάλης έκτασης ατυχήματος. Το υπόλοιπο περίβλημα αποτελείται από πάνελ.

Εξοπλισμός ασφαλείας αποθήκης
 • Σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης,συνδεδεμένο online με εταιρεία Security
 • Σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης με sprinkler και αυτόνομη δεξαμενή νερού πυρόσβεσης 90κ.μ., συνδεδεμένο online με εταιρεία Security
 • Υπόγεια δεξαμενή όγκου 200κ.μ. από σκυρόδεμα για συλλογή υγρών αποβλήτων σε περίπτωση μεγάλης έκτασης ατυχήματος
 • Αφρογεννήτριες για την πυρόσβεση ειδικών χημικών ουσιών
 • Φορητούς πυροσβεστήρες όλων των διαστάσεων και κατηγοριών, σύμφωνα με τη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας
 • Ντούς και πλύντες ματιών για περίπτωση ατυχήματος
 • Ολα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που απαιτούνται
 • Παλέτα, βαρέλι και παλετοδεξαμενή διαρροής για περίπτωση ανάγκης
 • Σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) με περιμετρικές και εσωτερικές κάμερες, με δυνατότητα ελέγχου από απόσταση, ανίχνευση κίνησης και σύνδεση online με εταιρεία Security τις ώρες που η αποθήκη είναι κλειστή
 • Σύστημα συναγερμού, συνδεδεμένο online με εταιρεία Security
 • Περιπολίες εταιρείας φύλαξης κατά τις ώρες που δε λειτουργεί η αποθήκη